Վակուումային պոմպ և սառեցնող միջոցների վերականգնման միավոր և մասշտաբ